Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Chế độ thai sản khi tham gia BHXH 2016

Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu sẽ được hưởng chế độ thai sản?


Thời gian qua, nhiều bạn đọc thắc mắc về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là bao lâu mới được hưởng BHXH.

Về vấn đề này,  xin được giải đáp như sau:

- Đối với lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Đối với lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Đồng thời, thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

luật bhxh về chế độ thai sản

cách tính chế độ thai sản 2016

chế độ thai sản mới 2016

chế độ thai sản năm 2016

chế độ phụ cấp thai sản 2016

bảo hiểm chế độ thai sản

chế độ bảo hiểm thai sản năm 2014

chế độ thai sản 2017