Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Mẫu hợp đồng cho vay tiền mới nhấtLink dowload  mẫu hợp đồng cho vay tiền cá nhân link tải về mediafile

mẩu hợp đồng cho vay tiền

cách viết hợp đồng cho vay tiền

mẫu giấy cho vay tiền

mẫu hợp đồng mượn tiền

hợp đồng mượn tiền

xin mẫu hợp đồng vay tiền

mẫu hợp đồng vay tiền có thế chấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***-------

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 20017, tại địa chỉ Nhà số 3 ngõ 292 lê trọng tấn - thanh xuân - hà nội
Chúng tôi gồm có:
Bên A: Ông/Bà  NVA                                                Giới tính: Nam
Sinh ngày:01/01/2001            Dân tộc:kinh                        Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:19001000 .Cấp ngày:01./01./2011.       tại:Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Nhà số 3 ngõ 292 lê trọng tấn - thanh xuân - hà nội
Chỗ ở hiện tại:Nhà số 3 ngõ 292 lê trọng tấn - thanh xuân - hà nội
Số điện thoại: 19006246
Bên B: Ông Phan Van Cê                            Giới tính: Nam
Sinh ngày:11/11/2002    Dân tộc:Hơ Mông            Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:…180010007 ..Cấp ngày:01/02/2003 ..tại Hà Nội 
Địa chỉ thường trú: 172 Hồ Tùng mậu - Từ Liêm - Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: 172 Hồ Tùng mậu - Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 180092834
Vợ là   Nguyen thị Bê Đê Giới tính: Nữ
Sinh ngày:02/03/04 Dân tộc:…Mèo         Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:184456456.  Cấp ngày:01/01/01..tại:…Hà Nội
Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:
1. Ông/Bà……………………..………..đồng ý cho Ông:…………………….……và vợ là Bà………….……….……vay số tiền là: 100.000.000 VNĐ  (bằng chữ:một trăm triệu đồng.);
2. Mục đích vay tiền là:làm kinh doanh;
3. Tài sản thế chấp là:xe oto lexu;
4. Thời hạn vay là từ ngày…01 tháng 02 năm03 đến ngày…….tháng……năm………;
5. Phương thức cho vay: Bằng tiền mặt
6. Mức lãi suất theo thỏa thuận của các bên dựa trên quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam tại thời điểm cho vay.
7. Kể từ thời điểm Bên B ký vào hợp đồng, Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao;
8. Hai bên cam kết ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng xuất không bị lừa dối, ép buộ
9. Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.
                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN BNGƯỜI LÀM CHỨNG
Tôi tên là: Đào túng Tiền CMTND số: 136467575   Cấp ngày: 4/05./2014 Tại:CA Hà Nội Xác nhận sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thực.
(Ký và ghi rõ họ tên)