Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Mẫu BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU BÙ TRỪ CÔNG NỢLink tải và download biên bản bù trừ công nợ năm 2016Đơn vị: Công Ty TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI


Địa chỉ: 200 Quang Trung – Hà Đông


BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU BÙ TRỪ CÔNG NỢ

  Căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn, phiếu xuất kho và các chứng từ thanh toán giữa hai bên.

  Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2016Bên A
CTY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI


Đại diện:
Ông Lê Thành Tuân
Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 
200 Quang Trung – HD - HN


MST: 
906690003Điện thoại:
0919905529
Bên B
Công ty TNHH Minh Long


Đại diện:
Ông Minh Long

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 
Q3 -  Thành Phố Hồ Chí Minh


MST: 
2600521350Điện thoại:
0210.3841.152        Cùng nhau tiến hành đối chiếu, bù trừ công nợ từ ngày 01/05/2016 - 30/05/2016 theo nội dung như sau:

   I. Bên A bán hàng cho bên B        1. Tổng trị giá bên B còn phải trả đầu kỳ đối chiếu:
0
đồng
        2. Tổng trị giá tiền hàng bên B đã nhận trong kỳ:
8,250,000
đồng
        3. Tổng số tiền bên B đã thanh toán trong kỳ:
0
đồng
        4. Tổng số tiền bên B còn phải trả trong kỳ:
8,250,000
đồng

   II. Bên B bán hàng cho bên A        1. Tổng trị giá bên A còn phải trả đầu kỳ đối chiếu:
71,843,310
đồng
        2. Tổng trị giá tiền hàng bên A đã nhận trong kỳ:
58,263,810
đồng
        3. Tổng số tiền bên A đã thanh toán trong kỳ:
35,273,700
đồng
        4. Tổng số tiền bên A còn phải trả trong kỳ:
94,833,420
đồng

   III. Bù trừ công nợ giữa hai công ty


        1. Tổng công nợ bên A phải thu:
8,250,000
đồng
        2. Tổng công nợ bên A phải trả:
94,833,420
đồng
        3. Chênh lệch bên A phải trả:
86,583,420
đồng

       Theo bảng số liệu trên, tính đến hết ngày 30/05/2016, số tiền mà Công ty chúng tôi còn phải trả Quý Công
ty là:
86,583,420  đồng


      Bằng chữ:
Tám mươi sáu triệu năm trăm tám mươi ba ngàn bốn trăm hai mươi đồng
       Kính mong quý công ty đối chiếu, xác nhận số liệu và gửi về cho chúng tôi trước ngày 15/06/2016 theo địa chỉ trên hoặc bằng bản Fax theo số Fax: 0906.69.0003 hoặc bản scan theo địa chỉ Email: chudinhxinh@gmail.com

ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)
(Ký tên, đóng dấu)

>> Link download: Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ

Phần mêm đăng ký mã số thuế TNCN: TNCN 2.7


Các tìm kiếm liên quan đến tải mẫu biên bản cấn trừ công nợ

mẫu biên bản đối chiếu bù trừ công nợ

mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2 bên

mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên

mẫu biên bản cấn trừ công nợ bằng tiếng anh

biên bản cấn trừ công nợ tiếng anh là gì

mẫu biên bản bù trừ công nợ hai bên

mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên

mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2 bên