Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Sinh con sau bao lâu thì mẹ được nhận trợ cấp thai sản?

Sinh con sau bao lâu thì mẹ được nhận trợ cấp thai sản?


Tôi có tham gia BHXH tại Thanh Liệt - Thanh trì - Hà Nội do cơ quan BHXH huyện Thanh Trì Quản lý. Tôi nghỉ sinh con được 4 tháng và dự định bắt đầu tháng 5 đi làm trở lại giờ muốn làm hồ sơ nhận BHXH thì sau bao lâu tôi nhận được tiền BHXH ?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì “Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc”.

Như vậy, khi đã lập hồ sơ đầy đủ theo quy định, bà có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động để chuyển cơ quan BHXH giải quyết chậm nhất 3 ngày là cty phải giải quyết chế độ thai sản cho bạn từ quỹ 2% tiền BHXH hàng tháng mà công ty giữ lại theo luật BHXH